ارسال سوال از اینكه به این وبلاگ سر زدید ممنونیم.............حتما به سؤال شما هم جواب داده میشه... ولی ممكنه به دلیل حجم بالای سوالات چند وقتی طول بكشه.....مطمئن باشید پاسخ داده میشه
 
طلبه
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : بهمنیار کیانی
مطالب اخیر
نویسندگان
چهارشنبه 20 اسفند 1393 :: نویسنده : بهمنیار کیانی
 
  مراد از زینت چیست.
جواب: هر چیزی كه عرفاً زینت محسوب گردد و مردم به آن زینت بگویند.
امام: با استفاده از استفتاء از كتاب احكام بانوان، سؤال 7، ص 19.
اراكى، بهجت، سیستانى، خامنه اى، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، ج 1، سؤال 1707
.
پرسش : اگر بانوان سرمه را نه برای زینت بلكه به خاطر فوایدی كه از نظر طبی در آن وجود دارد بزنند در این صورت بازهم در مقابل نامحرم باید آن را بپوشانند.
جواب: اگر عرفاً زینت محسوب شود باید بپوشانند، قصد زینت داشته باشد یا نه.
امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص 195.
اراكى، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، با استفاده از سؤال 1707.
بهجت، تبریزى، سیستانی و مكارم: (30).

پرسش : آیا شرعاً زنی كه مشخص است ابروانش را برداشته برای رعایت اصول حجاب كامل حتماً باید آن را بپوشاند یا می تواند آن را نمایان كند.
جواب: باید بپوشاند.
امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص 195.
اراكی و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت، تبریزى، فاضل و مكارم: (31)
.
مسئله: خانمها می توانند همان قسمتی از صورت یا دست خود را كه زینت كرده اند بپوشانند و پوشیدن بقیه صورت واجب نیست.
امام، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و مكارم: استفتاء.
گلپایگانى: (32).

بنابراین: اگر خانمی مثلًا فقط زیر ابروی خود را برداشته است می تواند با پوشیدن مقنعه یا چادر تا قسمت زیرابروی خود را بپوشاند و در صورتی كه بقیه صورت زینت ندارد باز گذاشتن آن اشكالی ندارد.
توجه: داشتن النگو، دستبند، انگشتر (اگر چه حلقه ازدواج باشد) بلند كردن ناخن، لاك زدن، حنا گرفتن، بعضی ساعتهای مچی كه برای زینت استفاده می شود، پوشیدن بعضی دستكشهای توری برای زینت، همگی از زینتهای دست هستند و باید آنها را از نامحرم بپوشانند.
و همچنین سرمه كشیدن، برداشتن ابرو، گذاشتن مژه مصنوعى، استفاده از هر نوع لوازم آرایش، گذاشتن حلقه برای بینی (كما اینكه در برخی مناطق رسم است) گوشواره و یا هر چیز دیگری كه عرفاً بدان زینت بگویند همگی از زینتهای صورت محسوب می گردد و باید ازنامحرم پوشیده شود. پرسش 51: در مسئله پوشش وجه و كفین، در صورت داشتن زینت از نامحرم، فرقی بین نامحرم ها نیست چه فامیل نزدیك باشند و چه غریبه.

امام، اراكى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، ج 1، با استفاده از سؤالهای 1711 و 1713 و 1716. (33).

در نتیجه: خانمها باید در مجالس ومیهمانیهای فامیلی و یا غیر آن، یا وجه و كفین خود را از نامحرم بپوشانند ویا از زینت كردن آن پرهیزكنند.
پرسش : خانمی هستم كه حلقه ازدواج خود را (كه بسیار ساده هم هست) نه برای زینت بلكه برای یادگاری و وفاداری به شوهر به دستم كرده ام آیا پوشیدن آن از نامحرم واجب است.
جواب: به دست كردن هرگونه حلقه ای زینت محسوب می شود و پوشیدن آن از نامحرم واجب است.
امام، اراكی و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و مكارم: (34).

پرسش : آیا فرقی بین آرایش كردن هست یعنی اگر كسی بسیار بد زینت كند مثلًا مطابق رسومات خودشان به آن زینت بگویند و حال آنكه برای عده ای دیگر نه فقط زینت نیست بلكه برای آنها زشت هم هست آیااینگونه زینتها نیز باید از نامحرم پوشیده شود.
جواب: زینت كردن، به زشتی و زیبایی نیست و هرچه كه عرفاً بدان زینت بگویند باید از نامحرم پوشیده شود.
امام، اراكى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، ج 1، سؤال 1707.

تبریزی و سیستانى: (35).

پرسش : آیا عطر زدن و یا خوش بو كردن به وسیله مواد و مایعات دیگر برای آقایان و بانوان در صورتی كه بوی آن به مشام نامحرم برسد اشكال دارد.
جواب: عطر زدن اشكال ندارد ولی اگر عطر زدن بانوان موجب مفسده و تحریك باشد جائز نیست.
امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص 194.
اراكی و خامنه اى: استفتاء.
سیستانى، فاضل و گلپایگانى: (36).

 بنابر احتیاط واجب خانمها باید موهای مصنوعی كه به موی خود وصل كرده باشند یا كلاه گیس به سر گذاشته باشند را بپوشانند. اگر چه موی وصل شده موی مرد یا زن باشد.
امام، اراكى، فاضل و گلپایگانى: عروه، (ستر و ساتر)، مسئله 1.
خامنه اى: استفتاء.
بهجت، سیستانی و مكارم: (37).

پرسش : آرایش نمودن زن برای غیر همسر در بعضی مجالس زنانه مثل عروسی یا میهمانی زنانه چه حكمی دارد.
جواب: در صورتی كه نامحرم او را نبیند اشكال ندارد.
امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص 188.
امام، اراكى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.
تبریزى: صراط النجاة، سؤال 883.

پرسش : آیا برای بانوان پوشیدن كفشهایی كه صدادار است بطوری كه موقع راه رفتن صدای آنها را نامحرم می شنود اشكال دارد.
جواب: در صورتی كه مفسده ای بر آن مترتب شود اجتناب لازم است.
امام: استفتاء از كتاب احكام ازدواج، ص 194.
خامنه اى: استفتاء و با استفاده از اجوبة الاستفتائات، ج 2، سؤال 283.

پرسش: اگر خانمی بداند نامحرمی با قصد لذّت و ریبه به دست و صورت او نگاه می كند، اگر چه وجه و كفین او زینت نداشته باشد باید این دو موضع را از نامحرم بپوشاند.
امام، اراكى، فاضل، گلپایگانی و مكارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله 1.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، مسئله 18 و توضیح المسائل، مسئله 2444.
بهجت: (38).

پرسش : باز گذاشتن وجه و كفین به قصد به حرام انداختن دیگران جایز نیست.
امام، اراكى، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، ج 2، با استفاده از سؤال 1066.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نكاح)، با استفاده از مسئله 18 و توضیح المسائل، مسئله 2444.
بهجت و فاضل: (39).

پرسش : رفتن به مكانی كه زن می داند نامحرمهایی با قصد لذّت به او نگاه می كنند جایز نیست.
    اراكی و گلپایگانى: استفتاء.ب
هجت و مكارم

نوع مطلب : پوشش زن از بچه‏ ها، پوشش زن از زن، احكام زینت، نگاه به عكس، نگاه به فیلم، نگاه به فیلم، نگاه كردن خانمها به فیلمهای ورزشی كه از تلویزیون پخش می شود در حالی كه مردان پوشش كافی را ندارند چه حكمی دارد، آیا دیدن زنان غیرمسلمان در تلویزیون كه پوشش مناسب و كافی ندارند جایز است.، آیا نگاه كردن به عكسهای زنان برهنه و یا فیلمهای جنسی بدون شهوت جایز است.، نگاه كردن به فیلمهای مستهجن و ماهواره ای، نگاه به عكس نامحرم، استغفاروآثارآن، صدقه دادن ومرگ بد، موعظه های خداوندمتعال، درفضل علی علیه السلام، آتش بدن سه کس رانسوزاند، محرومین ازبوی بهشت، سه كس بى‏حساب وارد بهشت شوند، آسمان‏ها و زمین‏ها و فرشتگان، و شب و روز بر سه دسته طلب آمرزش كنند، سه دسته از شر شیطان ایمن‏اند، سه كس بى‏حساب به دوزخ درآیند، مقام فقرا و صبر، دستها سه قسم است، انسان نسبت به خاندان و مال و عملش، چون مردى است كه سه برادر دارد، معیار انتخاب همسر شایسته از نظر قرآن چیست؟، جرا استمنا» یا «خودارضایى» گناه است، آیانام حضرت على (ع) را خداوند تعیین فرموده است ؟، چرا حضرت على (ع) بعد از گذشت قرنها هنوز فراموش نشده است؟، چند آیه درباره حضرت على(ع) در قرآن وجود دارد؟، امتیازات امام علی علیه السلام، ماه رجب ماه خدا، فضیلت ماه مبارک رجب، سرگذشت حضرت زینب(س)، فضایل حضرت زینب(س)، آثارخشمگین نشدن، آیا چت كردن یك دختر با یك پسر ایراد دارد ؟، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


موضوعات
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic