تبلیغات
طلبه - مطالب اردیبهشت 1394 ارسال سوال از اینكه به این وبلاگ سر زدید ممنونیم.............حتما به سؤال شما هم جواب داده میشه... ولی ممكنه به دلیل حجم بالای سوالات چند وقتی طول بكشه.....مطمئن باشید پاسخ داده میشه
 
طلبه
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : بهمنیار کیانی
مطالب اخیر
نویسندگان

احادیثى كه ناظر به كیفیت و كمیت آب خوردن است متعدد و مختلف مىباشد از جمله:

1- در بعضى از روایات به طور مطلق آمده است كه، آب كم بخورید. مانند حدیث امام صادق (ع) كه مىفرماید: «آب بسیار مخور كه هر دردى را به سوى تو مىكشد و تا تابدارى دوا مخور». یا این كه «زیاد آب ننوشید كه ماده هر بیمارى است».

2- در بعضى از روایات مطلق نبوده و داراى قید و وصف مىباشد. مثل روایت امام صادق (ع) كه مىفرماید: «تا به آب اشتها پیدا نكردید از آن نخورید و در صورت اشتهاء كم بخورید» یا روایتى كه مىگوید «بعد از خوردن شیره آب كم بخورید...» یا روایتى كه از امام رضا (ع) نقل شده است كه آن حضرت فرمود: «با طعام آب بسیار خوردن ضرر ندارد و...». بنابراین روایاتى كه مىگوید آب زیاد نخورید انصراف به موارد خاص دارد و مشكل ایجاد نمىكند، لذا مىتوان گفت در صورت عدم اشتها به آب نباید آب خورد یا با طعام آب خوردن خوب است، آن هم اگر قبل از غذا باشد براى معده مفید است. از طرفى زیاد خوردن آب یا كم خوردن آن در علم طب و پزشكى نیز توصیه نشده است، آنچه كه طب مىگوید برطرف كردن نیاز آب بدن است و در مواردى كه زیاد خوردن آب را توصیه مىكند جهت خاص دارد مانند كسى كه به مرض قند یا سنگ كلیه مبتلا است و در مواردى نیز عكسش را تجویز مىكنند

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

قبل از اینكه به بیان حكمت كراهت ایستاده شانه كردن یا شلوارپوشیدن بپردازیم ذكردو نكته ضرورى است.

1 فلسفه همه احكام و جزئیات آنها به طور تفصیلى روشن نیست و آگاهى از آن دانشى فراتر از تنگناهاى معارف عادى بشرى مىطلبد. لیكن به طور اجمال، روشن است كه همه احكام الهى تابع مصالح و مفاسد واقعى در متعلق آنهاست. بنابراین در صورتى كه فلسفه حكمى را بالخصوص ندانیم، بنا بر قاعده كلى فوق باید از آن پیروى كنیم زیرا در آن یقین به وجود مصلحتى هست، هر چند بر ما ناشناخته باشد.

2 در یافتن فلسفه احكام، نباید همیشه به دنبال علوم تجربى رفت و دلیلى مادى و فیزیولوژیك برایش جست و جو نمود. این فرایند كه همواره در پى یافتن مصلحت یا مفسدهاى طبى یا فیزیكى وشیمیایى... باشیم، برخاسته از نگرشى مادى گرایانه است در حالى كه سازوكار حاكم بربسیارى از احكام، بر اساس مصالح معنوى و یا رابطه على و معلولى فرامادى است كه در حوزه هیچ یك از علوم بشرى قابل تحقیق نیست و آنها با متد تجربى خود، قادر به دادن حكمى- نفیا یا اثباتا- پیرامون آن نیستند و اگر نظرى هم بدهند، بسیار سطحى است زیرا چه بسا مسأله حكمتى برتر و بالاتر داشته باشد.

به عبارت دیگر در بسیارى از احكام یافتن حكمت و یا علت یك حكم صرفا مبتنى بر علل و عوامل مادى نیست و ثانیا تنها كسانى كه به تمام ابعاد هستى علم دارند مى توانند تمام حكمت هاى احكام الهى را تبیین نمایند. از این رو مطمئن ترین راه براى رسیدن به حكمت احكام رجوع به ایمه معصومین علیهم السلام است كه بر همه علوم مادى و معنوى احاطه دارند و در درجه دوم مى توان از یافته هاى علم تجربى نیز براى یافتن بعضى حكمت هاى مادى مدد جست.

حكمت استحباب شانه كردن و پوشیدن شلواربه صورت نشسته

براساس روایات ضعف قلبى، پریشانى روحى و فقر سه نتیجه ایستاده شانه كردن است.

در حدیثى در تفسیر آیه كریمه «خذوا زینتكم عند كل مسجد» آمده است: شانه كردن پیش از هر نمازى زینت است و در حدیث دیگرواردشده است: نزد هر نماز واجب و مستحب شانه كردن مستحب است و در حدیث دیگر است كه فرمود كسى كه اراده شانه كردن را داشته باشد شانه را به دست راست بگیرد در حالتى كه نشسته است سر را شانه كند و در حال ایستاده شانه نكن كه باعث ضعف دل مى شود. و از حضرت امام صادق (ع) روایت شده كه هر كه ایستاده شانه كند صاحب قرض مى شود

و از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده كه ایستاده شانه كردن باعث فقر و پریشانى مى شود. [

[1 برخى یافته هاى علم طب را مى توان تنها به عنوان مویدى احتمالى بر این موارد ذكر كرد. به عنوان مثال: در زمان شانه كردن مو بیشترین امكان براى وارد نمودن صدمه به ریشه مو ونتیجتا ریزش و تاسى وجود دارد. ممكن است [[2 نشسته شانه كردن باعث بهبود جریان خون و حمایت هورمونى پیاز مو شود و از این صدمات جلوگیرى نماید. [[3 ریزش مو و تاسى باعث از بین رفتن زیبایى ظاهرى مى شود و در نحوه نگرش خویشتن و دیگران تاثیر مى گذارد كه این امر ممكن است به نوعى كهترى و پریشانى در خویشتن تبدیل وموجب تغییر تعاملات اجتماعى نسبت به دیگران شود. كه هر دو این موارد مى تواند به كمتر شدن بازده اقتصادى فردمنجر گردد ودرنتیه فقررا درپى داشته باشد.

شبیه همین حكمت طبى در مورد نشسته پوشیدن لباس ذكر شده است. پوشیدن لباس به صورت نشسته سبب وارد شدن فشار كمترى بر ستون فقرات مى گردد. [

[4 پى نوشت

[[1. ر. ك: حلیه المتقین، ص 186 و

187 [[2. این موارد براى ما كه متخصص علم پزشكى نیستیم در حد یك فرضیه است.

[[3. مراجعه كنید به: دكتر سید رضا پاك نژاد. بهداشت بدن. ج 15

[[4. دكتر سید رضا پاك نژاد. بهداشت لباس. ج 18

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 

خبر دادن على (ع) درباره تعداد كسانى كه از كوفه پیش او خواهند آمد

نبرد جمل،

 نصر بن عمرو بن سعد، از اجلح، از زید بن على (ع) نقل مىكند كه مىگفته است:

چون از مردم كوفه كه در فلاتى در حال حركت بودند خبرى به امیر المؤمنین على (ع)

نرسید، ابن عباس این موضوع را با نگرانى بازگو كرد. او مىگوید على (ع) به من در پاسخ فرمود: آرام و ساكت باش! كه به خدا سوگند ظرف امروز و فردا شش هزار و ششصد تن از مردم كوفه پیش ما خواهند آمد و آنان بر مردم بصره پیروز خواهند شد و به خدا سوگند كه طلحه و زبیر هر دو كشته خواهند شد. ابن عباس مىگوید: من همچنان مترصد باقى ماندم تا آنكه سوارى آمد و به استقبالش شتافتم و از او كسب خبر كردم. او گفت: شمار ما شش هزار و ششصد تن است، و شمردیم، همچنان بود و یك تن هم كمتر نبود. «1»

(1) اسماعیل بن عبد الملك بن یحیى بن شبل از ابو جعفر باقر (ع) نقل مىكند كه چون على (ع) از ذو قار به قصد بصره حركت كرد در خریبه «2» فرود آمد و دوازده هزار تن همراهش بودند. عمار بن یاسر با هزار تن بر میمنه لشكر بود و مالك اشتر با هزار تن بر مسیره و خود على (ع) فرماندهى ده هزار تن را بر عهده داشت. از بصره هم دو هزار مرد به یارى على (ع) آمدند. قبیله ربیعه همگى غیر از مالك بن مسمع آمده بودند و قبیله عبد القیس هم جز یك مرد- كه از آمدن خوددارى كرده بود- همه آمده بودند. قبیله بنى بكر هم به سرپرستى شقیق بن ثور سدوسى آمده بودند و سرپرستى قبیله عبد القیس را عمر بن جرموس عبدى بر عهده داشت. مهلب بن ابى صفره هم همراه كسانى از قبیله ازد كه از او پیروى كرده بودند، آمده بود.

((1) در تاریخ طبرى، ترجمه ابو القاسم پاینده؛ ص 2425، به نقل از ابو الطفیل، روایتى نظیر این آمده است كه فرمود، دوازده هزار و یك تن خواهند آمد. و همان گونه بود. م

(2) خریبة: نام جائى در بصره است كه قبلا در آن عمارتى بوده و خراب شده است و مردم كنار خرابه آن خانههائى ساختند. رجوع كنید به یاقوت حموى، معجم البلدان؛ ج 3، ص 426. م

(3) احنف از بزرگان بصره است كه در بردبارى ضرب المثل بوده است، در جنگ صفین همراه امیر المؤمنین على (ع) بود، در سال 72 ه ق درگذشت. رجوع كنید به ابن خلكان وفیات الاعیان؛ ج 2، ص 186. م

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

آراسته و معطربودن از وظایف متقابل همسران است و زن و مرد میبایست خود را آراسته و مرتب نگه دارند و این امر در آموزههاى دینى نیز مورد تأكید است.

در روایتى كه از محضر پیامبر گرامى اسلام نقل شده چنین میخوانیم. وظیفه زن آن است كه خود را با خوشبوترین عطرها معطر سازد بهترین لباسهایش را بپوشد بهترین زیور آلاتش را دربركند و هر صبح و شام خود را به شوهرش عرضه نماید. 1 و در روایت دیگرى امام باقر (علیه السلام) درباره زینت كردن مرد، فرمودند: زنان دوست دارند شوهر خود را در همان زینتى ببینند كه مردان دوست دارند زنشان را به آن صورت آرایش كرده مشاهده كنند. 2 همچنین امام كاظم (علیه السلام) فرمودند: همانا آراستگى ظاهر مردان از امورى است كه بر عفت و پاكدامنى زنان میافزاید. 3

توجه به آراستگى در شب عروسى دو چندان بوده و معمولاً عروس و داماد خود را به صورت مطلوب آرایش میكنند. اما نكتهاى كه قابل توجه جدى است و میبایست همسران جوان عنایت داشته باشند این است كه از آرایشهاى افراطى و غلیظ پرهیز كنند زیرا عروس و داماد به اندازه كافى اضطراب شب عروسى و زفاف را دارند و آرایش افراطى بر اضطراب آنان خواهد افزود و چه بسا جسارت نزدیك شدن به همدیگر و انجام عمل زناشویى را از آنان بگیرد و دیگر اینكه زن و شوهر جوان به اندازه كافى زیبایى و طراوت دارند و نیازى به آرایشهاى آن چنانى نیست و میتوانند این آرایشها را در زمانهاى دیگر انجام دهند و بوسیله آرایش، جذابیت خود را حفظ كنند و به اصطلاح همه چیز را در شب زفاف خرج نكنند بلكه براى آینده نیز نگهدارى كنند.

پى نوشت ها

1 وَ عَلَیها أن تَطیبَ بأطیبْ طیبِها و تَلبَسَ أحسَنِ ثیابها و تَزَینَ بأحسن زینتَها و تُعرض نَفَسَها علیه غُدوَهً وَ عشیهً (كلینى، كافى، ج 5، ص 508).

2 النساء یحبِبْن أن یرینَ الرّجال فى مِثل ما یحِبُّ الرِّجالُ ان یرى فیه النّساء مِنَ الزّینَهِ (مجلسى، بحارالانوار، ج 73، ص 101).

3 انَّ التهیئهً ممّا یزیدُ فى عِفّهِ النساء (همان، ص 100).

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

وَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِىِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) شَعْبَانُ شَهْرِى وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ فَمَنْ صَامَ مِنْ شَهْرِى یَوْماً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ یَوْمَیْنِ كَانَ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ مَنْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَ وَصَلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذَلِكَ تَوْبَهً لَهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ صَغِیرٍ أَوْ كَبِیرٍ وَ لَوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ (این حدیث شریف از پیامبر عظیم الشأن اسلام است كه فرمود: شعبان ماه من و رمضان ماه خداوند است، هركس یك روز از آن را روزه بگیرد، بر او بهشت واجب مى شود و اگر دو روزش را روزه بگیرد از رفیقان پیامبران و صدیقین در روز قیامت خواهد بود و كسى كه همه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان متصل كند، بر او توبه اى مقبول از هر گناه كوچك و بزرگ حتى خون و قتل خواهد بود.

وسائل الشیعه، ج 10، ص 507

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : بهمنیار کیانی
 

ام سلمه عایشه را بر حذر مى دارد

نبرد جمل،

چون به ام سلمه خبر رسید كه آن قوم اجتماع كرده و چه تصمیمى گرفتهاند، چندان گریست كه روبندش از اشك خیس شد. سپس جامه بیرونى خود را پوشید و پیش عایشه رفت تا او را پند دهد و او را از اندیشه ستیزهگرى با خلافت على (ع) و بیرون رفتن با آن قوم بازدارد. چون پیش عایشه رسید، به او این چنین گفت: «1» «همانا كه تو دژ میان رسول خدا و امت اویى و حجاب تو بر پایه رعایت حرمت آن حضرت استوار شده است  و قرآن كریم دامنت را جمع كرده است، آن را آشكار مساز. آزرم خود را حفظ كن و آن را از میان مبر. خدا را، خدا را! در مورد [توجه نكردن به] این آیه [آیه حجاب] و پیامبر (ص) وضع تو را مىدانست، اگر لازم بود در این باره با تو عهد مىكرد و حال آنكه تو را از ورود در این كار منع كرد و تو مىدانى كه اگر ستون دین كژى و انحرافى یابد و شكافى بردارد با زنان استوار و ترمیم نمىشود. پسندیده ترین دفاع زنان از حریم دین، چشم پوشیدن از نامحرم و دامن زیر پاى خود كشیدن و گام ننهادن در این امور است و اگر پیامبر (ص) تو را در صحرا و فلات بر شتران تندرو ببیند كه از آبشخورى به آبشخور دیگر مىروى چه پاسخ خواهى داد؟ در حالى كه عهد او را رها كرده و حجابى را كه او بر تو نهاده است دریده اى و خداى نعمتى را كه به تو ارزانى داشته به سبب این نافرمانى تو نسبت به پیامبر بر تو دگرگون خواهد كرد. آیا مىدانى كه به خدا سوگند اگر من این كار را كه تو انجام مىدهى انجام دهم و سپس به من گفته شود، وارد بهشت شو آزرم مىكنم كه چگونه با پیامبر (ص) رویاروى شوم، در حالى كه حجابى را كه براى من مقرر كرده است دریده باشم؟ تو هم گوشه خانه خود را حصار خویش پندار و چنان باش كه پندارى گور و آرامگاهت كنج خانه توست و در این صورت بهترین حالت فرمانبردارى را عمل كرده اى و بنگر تا آنچه را كه در دین روا و جایز است انجام دهى.»ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : بهمنیار کیانی

فتنه جمل

همین كه بیعت با امیر المؤمنین على (ع) صورت گرفت و همه بنى هاشم و سران و بزرگان مهاجر و انصار و تابعان در اطاعت از او هماهنگ شدند و طلحه و زبیر از آنچه امید بسته بودند- كه پس از قتل عثمان با یكى از ایشان بیعت صورت خواهد گرفت- نومید گردیدند و براى عایشه، دختر ابو بكر، هم معلوم شد كه بیعت با امیر المؤمنین (ع) صورت گرفته است و مردم از طلحه و زبیر برگشته و بر خلافت على متفق شده اند و پس از آنكه طلحه و زبیر دانستند كه نه تنها به آرزوى خود نرسیده اند بلكه دیگر در مدینه مقامى ندارند و كارگزاران عثمان هم دانستند كه امیر المؤمنین على (ع) آنان را در مقام خود و امیرى ولایات باقى نخواهد گذاشت وآنان چه در محل خود بمانند و چه به مدینه بروند على (ع) از آنان خواهد خواست كه اموال خداوند و بیت المال را كه در دست دارند بپردازند و از سوى دیگر از خیانت خود نسبت به مسلمانان و كبر و غرورى كه بر مؤمنان داشتند و نیز كوچك شمردن حقوق پرهیزكاران و جمع كردن اطرافیان تبهكار، ترسناك بودند و خود را از على (ع) كنار مىكشیدند؛ همگى در مورد مكر و خدعه نسبت به على مىاندیشیدند (1) و در پراكنده ساختن مردم از گرد او كوشش مىكردند.آنان از هر سو به شهر مكه آمدند و ساكن آن شهر شدند و پناه گرفتند، عایشه هم آنجا بود و ایشان به این فكر افتادند كه از وجود عایشه براى نیت خود و به شبهه انداختن مردم بهرهگیرى كنند و به همین منظور اطراف او جمع شدند.

عایشه از این جهت كه همسر رسول خدا (ص) و دختر ابو بكر بود مورد كمال توجه مردم بود و به محض اینكه دشمنى و ناسازگارى خود را با امیر المؤمنین على (ع) اظهار داشت و مردم را به جنگ كردن با على فرا خواند، همه دشمنان على (ع) به او پیوستند.هنگامى كه عایشه در مكه بود و اخبار پیاپى به او رسید كه مسلمانان عثمان را كشتهاند، پیش از آنكه بداند پس از عثمان مسلمانان چه كردهاند با امید آنكه خلافت پس از كشته شدن عثمان به طلحه یا شوهر خواهرش یعنى زبیر «1» خواهد رسید به سوى مدینه حركت كرد. و چون بخشى از راه را پیمود، به آورنده خبر مرگ عثمان برخورد و از خبر مرگ عثمان و اجتماع مردم بر كشتن او شاد شد، سپس از آن شخص درباره اخبار پرسید و او خبر داد كه بیعت با امیر المؤمنین على (ع) تمام شد و مهاجران و انصار و تابعان و عموم مؤمنان، با خشنودى او را بر همگان مقدم داشتند.عایشه را خوش نیامد و اندوهگین شد و از شوراندن خویش مردم را علیه عثمان و روى كار آمدن على (ع) اظهار پشیمانى كرد و از همان جا شتابان به مكه برگشت.در مسجد الحرام داخل حجر اسماعیل (ع) شد و بر آن پرده زدند و دستور داد منادىیى مردم را فرا خواند و چون مردم جمع شدند از پس پرده خبر مرگ عثمان را به مردم داد و شروع به گریستن بر او و دعوت مردم به خونخواهى كرد و گواهى داد كه عثمان مظلوم كشته شده است. (1)ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

همه مراجع (به جز صافى و مكارم): خرید و فروش و نگه دارى آن اشكال ندارد.(1)

آیهاللَّه مكارم: خرید و فروش آن اشكال دارد و سزاوار آن است كه از نگه دارى آن، خوددارى شود.(2)

آیهاللَّه صافى: بنابر احتیاط واجب، خرید و فروش و نگه دارى آن، جایز نیست.(3)

(1) امام، تحریر الوسیله، ج 1، المكاسب المحرمه، م 12 فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 1014 و توضیحالمسائل مراجع، م 2069 تبریزى، توضیحالمسائل مراجع، م 2069 و استفتاءات، س 1007 خامنهاى، اجوبه الاستفتاءات، س 1221 سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، م 18 وحید، توضیحالمسائل، 2077 بهجت، وسیلهالنجاه، ج 1، م 1448 و دفتر: نورى.

000 (2) استفتاءات، ج 1، س 547 و. 548

  لا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : بهمنیار کیانی

ازبرخى روایات استفاده مى شود كه عمل كوچكى كه توسط خود انسان در دنیا انجام مى گیرد از اعمال بزرگى كه پس از مرگ براى او و به نیت او انجام مى گیرد ارزنده تر و با ارزش تر است. در روایتى آمده است كه شخصى از دنیا رفت و وصیت كرده بود شخص پیامبر- ص- انبار خرمایى كه از او به جا مانده در بین فقرا و مردم تقسیم كند. پیامبر- ص- پذیرفت و این كار را انجام داد. در پایان رسول خدا جص- تنها دانه خرمایى را كه در ته انبار باقى مانده بود به مردم نشان داد و فرمود اگر این فرد با دست خودش در زمان حیاتش این دانه خرما را به فقیرداده بود ثواب و ارزشش از این انبار خرمایى كه پس از مرگش به فقرا داده شد بیشتر بود. (داستان راستان، شهید مطهرى)

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

توجه شما را به بیان و تفسیر آیه اى كه موضوع بعثت همراه با هدف بعثت را مطرح نموده است جلب مى نماییم:

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَكِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَهَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُبِینٍ (جمعه- 2)

او كسى است كه در میان جمعیت درس نخوانده رسولى از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند، و آنها را پاكیزه كند، و كتاب و حكمت بیاموزد، هر چند پیش از آن در گمراهى آشكارى بودند.

مساله بعثت پیامبر اسلام ص و هدف از این رسالت بزرگ كه در ارتباط با عزیز و حكیم و قدوس بودن خداوند است پرداخته چنین مىگوید: او كسى است كه در میان درس نخواندهها رسولى از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند (هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ).

و در پرتو این تلاوت آنها را از هر گونه شرك و كفر و انحراف و فساد پاك و پاكیزه كند، و كتاب و حكمت بیاموزد (وَ یُزَكِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَهَ).

هر چند پیش از آن در ضلال مبین و گمراهى آشكارى بودند (وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُبِینٍ).ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

زیارت یعنى به حضور كسى رفتن و او را ملاقات نمودن. زیارت پیشوایان و بزرگان دین نیز به همین معناست. ازاین رو زیارت به محض رفتن به حرم ائمه علیهم السلام و یا بزرگان دیگر و سلام بر آنان تحقق مى یابد. بقیه كارها از جمله آداب است كه برخى از آنها ماثور یعنى از خود اهل بیت علیهم السلام دستوراتى در مورد آن وارد شده است مانند «زیارت امین الله»، «عاشورا» و... و برخى توسط عالمان تنظیم گردیده است مانند زیارت نامه هاى امامزادگان. به هر حال اصل زیارت با رفتن به حضور تحقق مى یابد و بقیه از آداب است. پس هدف زیارت برقرارى ارتباط با معصومین و اولیاء الله است و در این جهت باید تلاش نمود، در نتیجه واجب نیست كه حتما زیارتنامه خواند، بلكه مى توان با آنها حرف زد و درد دل نمود. البته اگر طرز این گونه حرف زدن ها را انسان از بزرگان یاد بگیرد بهتر است و زیارتنامه ها و مناجات ها در واقع همین نقش را ایفا مى نمایند.

مسلماً زیارت پیامبر اكرم (ص) و ائمه معصومین (ع) داراى آثار و اجر فراوان است و عرض ارادت به آنان و به زیارت آنان رفتن نوعى ارتباط معنوى بین زائر و ائمه (ع) مىباشد.

بنا به آن چه از روایات استفاده مىشود ائمه معصومین (ع) حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند و به خصوص عنایت خاصى نسبت به كسانى كه به زیارت قبورشان مىروند دارند.

از پیامبر اكرم (ص) نقل شده كه: «من زارنى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حیاتى وكنت له شهیداً و شافعاً یوم القیامه هر كس مرا بعد از وفاتم زیارت كند مثل كسى است كه در زمان حیات من مرا زیارت كرده است و من شاهد براى او شفات كننده در روز قیامت خواهم بود»(1)

و در زیارت اذن دخول به حرم پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) مىگوییم: «واعلم ان رسولك و خلفائك (ع) احیاء عندك یرزقون یرون مقامى و یسمعون كلامى و یردون سلامى [خدایا] من مىدانم كه پیامبر تو و خلیفههاى تو زنده هستند در نزد تو و متنعم هستند و مىبینند جایگاه مرا و مىشنوند كلام مرا و جواب مىدهند سلام مرا».ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : بهمنیار کیانی

1-/ «عَلامَةُ الْمَهْدى‏ أنْ یَكُونَ شَدِیْداً عَلَى العُمَّالِ جَواداً بِالْمالِ رَحیماً بِالمَساكینِ «1».»
علامت مهدى علیه السلام آن است كه با كارگزاران خود شدید (و دقیق) است، دست بخشنده‏اى دارد و نسبت به مسكینان مهربان است.
 
2-قائم قیام كند، لباس على علیه السلام را در بر كند و روش او را پیش مى‏گیرد(2).


3-خطبه غدیریّه رسول خدا صلى الله علیه و آله در حجّة الوداع:
مَعاشِرَ النَّاس!
اى مردم!
شَتّانَ ما بَیْنَ السَّعِیر وَالْجَنَّةِ.
میان بهشت و دوزخ فرقِ بسیار است.
عَدُوُّنا مَنْ ذَمَّهُ اللَّه وَلَعَنَهُ.
دشمن ما خاندان همان كسى است كه خداوند او را سرزنش و نفرین فرموده.
وَوَلِیُّنا مَنْ مَدَحَهُ اللَّه وَأحَبَّهُ.
و دوستدار ما آن كسى است كه مورد مدح و ستایش و محبّت پروردگار است.
مَعاشِرَ النَّاس!
اى مردم!ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 18 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : بهمنیار کیانی

نماز اول وقت موجب عادت دادن شخص به نظم و باعث نشاط و آمادگى و حضور قلب بیشتر در نماز مى باشد علاوه بر این موارد در نصوص دینى نیز آثار دنیوى و اخروى فراوانى براى نماز اول وقت نقل شده كه توان در این زمینه از امور زیر نام برد:

یك- تضمین بهشت‏

رسول الله (صلى الله علیه وآله) فرمود: «إِنَّ رَبَّكُمْ یقُولُ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ فَمَنْ صَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَ حَافَظَ عَلَیهِنَّ لَقِینِى یوْمَ الْقِیامَهِ وَ لَهُ عِنْدِى عَهْدٌ أُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّهَ وَ مَنْ لَمْ یصَلِّهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَ لَمْ یحَافِظْ عَلَیهِنَّ فَذَلِكَ إِلَى إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَ إِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَه».(1) (رسول خدا فرمود: خداى شما مى فرماید: این نمازهاى پنجگانه فریضه است، پس كسى این نمازها را در وقتش به جا آورد و محافظت بر او نماید، روز قیامت مرا ملاقات خواهد كرد. و بر عهده من است كه او را وارد بهشت كنم، و كسى كه در وقتش نمازها را به جا نیاورد و محافظت بر او نكند، در این صورت بر من است كه اگر بخواهم او را عذاب مى كنم، و اگر بخواهم او رابخشایم.»

دو- برآورده شدن حاجت‏

امام حسن عسكرى (علیه السلام) فرموده اند: «موسى به عمران با خداوند سخن گفت و از پروردگار خویش پرسید: خدایا پاداش كسى كه نمازش را اول وقت مى خواند چیست؟ خداوند تبارك و تعالى فرمود: خواهش و خواسته او را برآورده مى كنم و بهشت را بر او مباح مى گردانم.».(2)ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

براساس آیات قرآنى، مسأله معاد كلى و عمومى بوده و تمام موجودات و از جمله انسان به سوى خداوند متعال بازخواهند گشت(1) اما چگونگى معاد، براساس آیات و روایات هم جسمانى است و هم روحانى. یعنى هم جسم انسان و هم روح آدمى به سوى خدا باز خواهد گشت و در محضر او حاضر خواهد شد. از این رو، پس از مرگ نه جسم آدمى معدوم مىشود و نه روح وى.

آیات قرآن به این حقیقت اشاره دارند كه انسان در مقام یك موجود و قطعه اى از هستى، هیچگاه معدوم نمىشود، بلكه متحول و متبدل شده، بر اساس حركتى كه از آغاز پیدایش داشته، نتیجه آن را خواهد یافت.

به این آیات دقت كنید:

«أ و لم یر الإنسان أنا خلقناه من نطفه فإذا هو خصیم مبین* وضرب لنا مثلا و نسى خلقه قال من یحى العظام و هى رمیم* قلیحییها الذى أنشأها أول مره و هو بكل خلق علیم* الذى جعل لكممنالشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون* أو لیس الذىخلقالسماوات و الأرض بقادر على أن یخلق مثلهم بلى و هو الخلاقالعلیم* إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكون(2) مگر آدمى ندانسته است كه ما او را از نطفه اى آفریده ایم. پس بناگاه وى ستیزه جویى آشكار شده است و براى ما مثلى آورد و آفرینش خود را فراموش كرد، گفت: چه كسى این استخوانها را كه چنین پوسیده است، زندگى مىبخشد؟ بگو: همان كسى كه نخستین بار آن را پدید آورد و اوست كه به هرگونه آفرینشى داناست. همو كه برایتان در درخت سبز فام اخگر كه از آن [چون نیازتان افتد] آتش مىافروزید. آیا كسى كه آسمانها و زمین را آفریده، توانا نیست كه [باز] مانند آنها را بیافریند؟ آرى اوست آفریننده دانا. چون به چیزى اراده فرماید، كارش این بس كه مىگوید: باش پس [بىدرنگ] موجود مىشود». این آیات، به روشنى حكایت دارد كه جسم انسان نیز معاد خواهد داشت. از این رو در پاسخ به آنان كه منكر معاد بوده و با لحن انكار و استبعاد مىگویند: چه كسى به استخوانهاى پوسیده حیات مىبخشد و آن را در قیامت زنده مىكند؟ مىفرماید آن كه استخوانها را به وجود آورده و به آنها حیات داده است، استخوانهاى پوسیده را زنده مىكند.(3)ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : بهمنیار کیانی

                      

 گروهى از آن احادیث دلالت بر این دارد كه قرائت قرآن از روى آن بر قرائت از حفظ برترى دارد و از ثواب و فضیلت بیش‏ترى برخوردار است. از احادیثى كه به این نكته دلالت دارد، روایت اسحاق ابن عمار است كه به امام صادق (ع) عرضه داشت: جانم به قربانت، من قرآن را حفظ كرده‏ام از حفظ بخوانم یا از روى آن؟ امام فرمود: از روى قرآن بخوان زیرا كه قرائت از روى قرآن ثواب بیش‏ترى دارد. مگر نمى‏دانى كه نگاه كردن به قرآن علاوه بر خواندن آن، مستقلا عبادت است؟

باز امام صادق (ع) فرمود: هر كس قرآن را از روى آن تلاوت كند، چشم وى نیز از قرآن بهره‏مى‏برد و از عذاب پدر و مادرش كاسته مى‏شود، گرچه با كفر از دنیا رفته باشند. «1»

و در تشویق كردن به قرائت از روى قرآن علل و اسرارى است، قابل توجه:

یكى این كه: قرائت از روى قرآن باعث تكثیر و ازدیاد نسخه‏هاى قرآن مى‏گردد و از فرسوده و كهنه شدن قرآن كه تدریجا منجر به از بین رفتن آن مى‏گردد، پیشگیرى مى‏شود زیرا اگر در قرائت قرآن تنها به نیروى حافظه قناعت و اكتفا شود، مسلمانان به نسخه‏هاى قرآن احساس نیاز نمى‏كنند و تدریجا متروك و فراموش مى‏شود و در این صورت نه تنها نسخه‏هاى قرآن رو به ازدیاد و فزونى نمى‏رود بلكه كم‏كم از بین رفته و یا كمیاب خواهد شد.

دوم این كه: قرائت از روى قرآن آثار و خواصى را در بر دارد كه در این احادیث به پاره‏اى از آن‏ها تصریح شده است، از جمله این كه: هر كس قرآن را از روى مصحف بخواند، چشم او از نگاه كردن به قرآن احساس لذت مى‏كند و از آن بهره مى‏برد و از دردها و بیمارى‏ها و نابینایى سالم و محفوظ مى‏ماند.

سوم این كه: قرائت از روى قرآن سبب مى‏شود كه خواننده، در قرآن بیش‏تر دقت كند. از نكات دقیق و لطایفى كه در آیات آن به كار رفته، لذت و بهره بیش‏تر ببرد زیرا انسان همان طور كه از تماشاى مناظر و دیدنى‏هاى مورد علاقه‏اش لذت مى‏برد و این تماشا و نگاه‏ها بر دیده و فكر او حسن اثر مى‏گذارد و بر روح و روانش سرور و شادمانى مى‏بخشد، خواننده قرآن نیز وقتى دیده خود را متوجه الفاظ قرآن كند و فكرش را در معانى آیات آن جولان دهد و در علوم و معارف عالى و حیات بخش و پربهایش تفكر نماید، از این دقت و تفكر قهرا احساس لذت مى‏كند و در روحش سرور و شادمانى و در دلش روشنایى و نورانیت خاصى پدیدار مى‏شود.

(1) اصول كافى، كتاب فضیلت قرآن وسائل الشیعه، چاپ جدید 4/ 853.

نوع مطلب : اثرات دنیوى و اخروى نماز اول وقت، معاد فقط براى انسان است یا همه موجودات؟ در قیامت انسان فقط با روح خود محشور مى‏شود یا جسم و روح و اگر جسم و روح است پس چه فرقى با این دنیا دارد؟، قرائت از روى قرآن‏، احادیث قرائت قرآن‏، قرائت قرآن در خانه‏، نبوت محمد (ص) در تورات و انجیل‏، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
موضوعات
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :