ارسال سوال از اینكه به این وبلاگ سر زدید ممنونیم.............حتما به سؤال شما هم جواب داده میشه... ولی ممكنه به دلیل حجم بالای سوالات چند وقتی طول بكشه.....مطمئن باشید پاسخ داده میشه
 
طلبه
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : بهمنیار کیانی
مطالب اخیر
نویسندگان
در بررسى مهمترین دلایل و عوامل دشمنى دشمنان انقلاب اسلامى با نظام جمهورى اسلامى و استمرار و دست برنداشتن از این دشمنى وعناد، مى توان به این موارد به طور گذرا اشاره نمود: ا- اسلامى بودن نظام جمهورى اسلامى یكى از مهمترین عوامل دشمنى استكبار جهانى و در راس آنها آمریكا با نظام جمهورى اسلامى، بلكه ریشه اصلى تمامى دشمنى ها، اسلامى بودن انقلاب و شكل گیرى انقلاب بر پایه اسلام ناب است. بگونه اى كه ریچارد نیكسون رئیس جمهور اسبق آمریكا مى گوید: «جهان اسلام در قرن بیست و یكم یكى از مهمترین میدانهاى زور آزمایى سیاست خارجى آمریكاست.» (نیكسون، ریچارد، فرصت را از دست ندهید، ترجمه، حسین وفسى نژاد، تهران: ص 256) مقام معظم رهبرى در این باره فرمودند: «امروز دشمنى اردوگاه استكبار با ایران اسلامى به خاطر اسلام است. آن ها با اسلام دشمن هستند كه بر جمهورى اسلامى ایران فشار وارد مى كنند و الله كه آمریكا از ملت ایران از هیچ چیز شان به قدر مسلمان بودن و پایبند به اسلام ناب محمدى بودن ناراحت نیست او مى خواهد شما از این پایبندى دست بردارید.» (روزنامه جمهورى اسلامى، 69/ 2/ 13) 
2- به چالش كشیده شدن فرهنگ غرب توسط انقلاب اسلامى انقلاب اسلامى كه بر پایه فرهنگ غنى اسلام شكل گرفت، فرهنگ غرب را به چالش كشیده و زیر سوال برد و این یكى از دلایل دشمنى استكبار جهانى با انقلاب اسلامى بوده وهست. هانتینگتون نظریه پرداز مشهور آمریكایى مى گوید: «تقابل اصلى آینده جوامع بشرى برخورد فرهنگ اسلامى و فرهنگ غربى است.» (نفوذ و استحاله، تهران: معاونت سیاسى نمایندگى ولى فقیه،، 78، ص 47) 3- به مخاطره انداختن منافع ابرقدرتها در منطقه حساس خاورمیانه برژنسكى نظریه پرداز مشهور آمریكایى مى گوید: «تجدید حیات اسلام بنیادگرا در سراسر منطقه با سقوط شاه و تشنجات ناشى از ایران (امام) خمینى (ره) یك مخاطره مستمر براى منافع ما در منطقه اى كه حیات جهان غرب كاملاً به آن وابسته است ایجاد كرده است. 
بنیادگرایى اسلامى پدیده اى است كه امروزه آشكار نظم و ثبات موجود را تهدید مى كند.» (داودى، محسن، ستیز غرب با آنچه بنیادگرایى اسلامى مى نامد، تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى،، 68 ص 80) 4- تاثیر گذارى و نفوذ انقلاب اسلامى در نهضت هاى آزادیبخش در سراسر جهان و تبدیل شدن انقلاب اسلامى به عنوان الگویى براى مبارزه و مقابله با قدرتهاى بزرگ و دمیدن روحیه استكبار ستیزى در میان آنان الكساندر هیك وزیر دفاع اسبق آمریكا مى گوید: «به نظر من خطرناك تر و مهم تر از این مشكلات بین المللى عواقب گسترش بنیاد گرایى اسلامى است كه در ایران پاگرفته و اكنون عراق و ثبات رژیم هاى عرب میانه رو را در منطقه تهدید مى كند، مى باشد. اگر این از كنترل خارج شود منافع ابر قدرت ها را به خطرناك ترین وجه به مخاطره خواهد انداخت.» (روزنامه اطلاعات، 61/ 12/ 1) مقام معظم رهبرى در دلایل قدرتهاى بزرگ و آمریكا با دست یابى جمهورى اسلامى به فناورى صلح آمیز هسته اى فرمودند: «آمریكایى ها مى دانند كه اگر ایران اسلامى و ملت ایران برقله رفیع این فناورى بایستد سخن حق او كه دعوت به استقلال و عزت و سرافرازى است در افكار عمومى جهان به ویژه مسلمانان، نفوذ بیشترى خواهد یافت و دشمنان ملت از همین مساله ناراحت و نگرانند.» (بیانات مقام معظم رهبرى در جمع دست اندر كاران جهاد دانشگاهى، 83/ 4/ 1) 5- استقلال طلبى جمهورى اسلامى و حركت در مسیر توسعه و پیشرفت كشور و رهایى از وابستگى در عرصه هاى مختلف به سایر كشورها از جمله قدرتهاى بزرگ نیز از جمله دلایل دشمنى قدرتهاى بزرگ با نظام جمهورى اسلامى ایران است. مارتین ایندایك معاون خاور میانه اى وقت وزارت خارجه آمریكا با اشاره به ناهمخوانى سیاست هاى جمهورى اسلامى با ایالت متحده، گستاخانه تاكید مى كند كه مجازات و تنبیه انقلاب اسلامى درس عبرتى براى كشورهایى خواهد بود كه در مسیر استقلال و رهایى از رهبرى آمریكا گام بر مى دارند. 
(روزنامه كیهان، 78/ 1/ 26) نوام چامسكى نظریه پرداز مشهور آمریكایى نیز براین باور است كه: «جمهورى اسلامى ایران از نظر آمریكا غیر قابل پذیرش است چون از استقلال خود چشم پوشى نمى كند.» (روزنامه رسالت، 80/ 2/ 27) مقام معظم رهبرى در این باره فرمودند: «دشمنى نظام مستكبر آمریكایى و هر مستكبر در دنیا با نظام اسلامى، به خاطر پرچم برافراشته عدالت است، به خاطر این است كه مى بیند با نام اسلام و با تعالیم والاى اسلام كشورى دارد به سمت رشد و توسعه و پیشرفت علمى و عملى حركت مى كند مى داند كه این، جلوى نفوذ آنها را خواهد گرفت. آنها با هر كشورى كه خارج از قلمرو قدرت آنها به توسعه، به سمت رقابت با آنها حركت كند، مخالفند. آنها در مناطق مختلف عالم ج كه از لحاظ منابع حیاتى و منابع اقتصادى و زیر زمینى، ثروتمند و غنى است ج منافع خودشان را دنبال مى كنند و در پى این هستند كه ظالمانه و مستكبرانه براین كشورها پنجه بیفكنند وبا قدرت زور و زر و تزویر خودشان بتوانند این منابع را در اختیار بگیرند. دشمنى آمریكا و استكبار با ایران اسلامى به خاطر این حركت قدرتمندانه مردمى است چون ایمان مردم، علاقه مردم به استقلال، و اطمینان به نفس مردم، به ضرر آنهاست. آنها مى خواهند كشور ما را همیشه وابسته نگه دارند. آنها مى خواهند از لحاظ فرهنگى، اقتصادى و سیاسى كشورهاى این منطقه را وابسته به خودشان نگه دارند. وقتى كشورى مستقل است، وقتى اطمینان به نفس دارد و با اعتماد به خود، در راهى كه او را به سمت اهداف والا مى رساند، حركت مى كند، طبعا اینها ناراضى مى شوند. نارضایتى دشمنان جهانى ما به این خاطر است. آنها وقتى راضى مى شوند كه ملت ایران اختیار دین ودنیا و فرهنگ و اقتصاد خود را یكسره به آنها بسپارد. ملت ایران امروز بیدار شده است و زیر بار چنین زور گویى ها و قلدرى هایى نمى رود. 
» (بیانات مقام معظم رهبرى در اجتماع مردم رفسنجان، 84/ 2/ 18) همچنین فرمودند: «آنها از شكل گرفتن ایران قدرتمند، مستقل، اسلامى، پیشرفته و برخوردار از فناورى هاى مدرن نگرانند وسعى مى كنند با جار و جنجال راه پیشرفت ملت ایران را سد كنند و این كشور را همیشه نیازمند خود نگه دارند.» (بیانات مقام معظم رهبرى در جمع دست اندر كاران جهاد دانشگاهى، 83/ 4/ 1) 6- مخالفت با رژیم صهیونیستى «یكى دیگر از دلایل دشمنى استكبار جهانى و آمریكا با جمهورى اسلامى به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستى و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در دست یابى به حقوق از دست رفته آنان است.» مارتین ایندایك مى گوید: «دلیل اصلى ادامه ضدیت آمریكا با ایران نیز بدان جهت است كه در سیاست ایران در قبال روند سازش تغییرى ایجاد نشده است.» (خلیلى، اسد الله، روابط ایران و آمریكا، بررسى دیدگاه نخبگان آمریكایى، تهران: موسسه فرهنگى مطالعات و تحقیقات بین المللى ابرار معاصر،، 1381 ص 466) سخن را با كلامى از مرحوم امام به پایان مى بریم كه فرمودند: «نكته مهمى كه همه باید به آن توجه كنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم این است كه دشمنان ما و جهانخواران تا كى و كجا ما را تحمل مى كنند و تا چه مرزى استقلال وآزادى ما راقبول دارند؟ به یقین آنان مرزى جز عدول از همه هویت ها و ارزش هاى معنوى و الهى مان نمى شناسند به گفته قرآن كریم هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمى دارند مگر این كه شما را از دین تان برگردانند... آرى اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامى و انقلابى خود عدول كند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام را با دستهاى خود ویران نماید، آن وقت ممكن است جهانخواران او را به عنوان یك ملت ضعیف و فقیر و بى فرهنگ به رسمیت بشناسند ولى در همان حدى كه آنها آقا باشند ما نوكر، آنها ابر قدرت باشند ما ضعیف، آنها ولى و قیم باشند، ما جیره خوار و حافظ منافع آنها، نه یك ایران با هویت ایران اسلامى. 
» (صحیفه نور، ج 20، ص 237) 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


موضوعات
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات