ارسال سوال از اینكه به این وبلاگ سر زدید ممنونیم.............حتما به سؤال شما هم جواب داده میشه... ولی ممكنه به دلیل حجم بالای سوالات چند وقتی طول بكشه.....مطمئن باشید پاسخ داده میشه
 
طلبه
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : بهمنیار کیانی
مطالب اخیر
نویسندگان
پنجشنبه 14 خرداد 1394 :: نویسنده : بهمنیار کیانی
آثار وجودى و هدایتى امام عصر (عج) 
1 زندگى انسان و جهان رهین وجود امام عصر (عج) است، زیرا امام (ع) انسان كامل است. و انسان كامل فلسفه خلقت جهان است. بنابراین، اگر امام وجود نداشته باشد خلقت انسان و جهان بدون غایت و فلسفه حكیمانه خواهد بود، و فعل عبث و غیر حكیمانه بر خداوند روا نیست. در برخى از ادعیه آمده است. 
بیمنه رزق الورى و بوجوده، یثبت الأرض و السماء. به یمن و بركت امام معصوم است كه موجودات رزق داده مى شوند و به وجود حضرتش است كه آسمان و زمین ثابت و پایدار است .
و در روایات بسیارى آمده است: «اگر حجت وجود نداشته باشد، زمین بر اهلش خشم خواهد گرفت.» 
این مطلب كه انسان كامل فلسفه خلقت است، و این كه امام انسان كامل است، در فصل ششم كتاب (امامت در بینش اسلامى ربانى گلپایگانى) بررسى شده است. طالب حقیقت را به آن ارجاع مى دهیم. 
2 وجود امام، با صرف نظر از امامت سیاسى او، لطف است، و لطف از سوى خدا واجب است. بنابراین، وجود امام از سوى خدا واجب است. لطف بودن وجود امام در فرض مزبور به این جهت است كه اگر چه افراد امام را نمى‏ع‏بینند، ولى او از حال افراد آگاه است و پرونده اعمال آنان به او عرضه مى‏شود. بدون شك چنین اعتقادى در زندگى افراد نقش تربیتى دارد، و با توجه به اصل اختیار آنان، این اعتقاد نزدیك كننده به سوى طاعت و دور كننده از معصیت مى باشد. البته، هر گاه امام از دیدگاه افراد پنهان نباشد و آنان او را ببینند و بشناسند، نقش تربیتى امام بیش‏تر خواهد بود، ولى این كاستى به وجود امام باز نمى‏گردد بلكه ناشى از عصیان مردم است. و این كه آنان زمینه حضور و زعامت سیاسى امام را فراهم نساخته‏اند تا از لطف بودن امام به صورت كامل بهره‏مند گردند.
اشكال: با اعتقاد به وجود خداوند و این كه او از افعال انسان در آشكار و پنهان آگاه است، نقش تربیتى مترتب بر وجود امام، با اعتقاد یاد شده حاصل مى‏شود و دیگر به فرض وجود امام نیازى نخواهد بود. 
پاسخ: تأمل در حالات روانى انسان و نیز شواهد تجربى بیانگر این است كه حتى انسان‏هایى با ایمان، در مورد افراد بشر، به ویژه انسان‏هاى الهى و وارسته، احساس شرم و حیاى بیش‏ترى دارد، و هر گاه بدانند كه آنان از گفتار و رفتار آنها آگاهند، این باور نقش بازدارندگى مؤثرى در زندگى آنها دارد. وقتى از لطف بودن امام سخن مى‏گوییم، وضعیت روحى و روانى و ذهنى افراد متعارف بشر را در نظر مى گیریم، و كسانى كه باور دینى آنان نسبت به خداوند در سطح بسیار عالى قرار دارد را ملاك قرار نمى دهیم. انسان‏هاى معمولى این گونه‏اند كه در خوددارى از كارهاى ناروا نسبت به همنوعان خود و به ویژه افرادى كه جایگاه معنوى والایى دارند، حساسیت بیش‏ترى دارند، تا نسبت به خداوند. 
3 اگر چه در عصر غیبت كبرى ارتباط مستقیم با امام (ع) و نیابت خاصّه، وجود ندارد، ولى ارتباط با امام (ع) به طور كلى مردود و ممنوع نیست، و افرادى خاص و در شرایط ویژه‏اى با امام (ع) ارتباط برقرار كرده و از فیوضات و بركات وجودى امام (ع) بهره‏مند مى‏شوند. چنان كه در طول تاریخ غیبت كبرى تاكنون نمونه‏هاى بسیارى از آن موجود است، اولاً: خود این افراد از وجود پر فیض امام (ع) بهره‏مند مى‏شوند، و ثانیاً: دیگران نیز از طریق آنان از بركات وجودى امام بهره‏مند خواهند شد. 
4 امام (ع) مظهر رحمت و عنایت خداوند نسبت به بشریت به ویژه نسبت به پیروان خود مى‏باشد، از این روى، نسبت به سرنوشت آنان بى‏تفاوت نیست، و از هر طریق ممكن براى حل مشكلات آنان اقدام خواهد كرد. بدون شك دعاى اولیاء الهى در حق مؤمنان نقش تأثیرگذارى در حل مشكلات آنان دارد، و امام (ع) مصداق كامل اولیاء الهى در این باره است. این مطلبى است كه در برخى از منابع دینى (توقیعات امام (ع) به شیخ مفید (ره)) آمده است. 
5 توسل به امام عصر (عج) ارتباط قلبى با آن حضرت از طریق دعاهایى مخصوص كه وارد شده است (دعاى ندبه، دعاى عهد، دعاى فرج و...) پیوند معنوى انسان را با امام مستقیم و زمینه بهره‏گیرى از آثار و بركات وجودى آن حضرت را فراهم مى‏نماید. در پرتو این گونه ارتباطع‏هاى معنوى قلب انسان صفا و آرامش مى‏یابد و آماده قرب به مبدء هستى مى‏گردد. دلدادگى و شیدایى به امام كه واسطه فیض الهى در قوس نزول و سبب قرب معنوى به خداوند در قوس صعود است، از لطیف‏ترین و شریف‏ترین آثار معنوى وجود امام عصر (عج) مى‏باشد. 
6 امام علاوه بر ولایت تشریعى، از ولایت تكوینى نیز برخوردار است، اگر در باب ولایت تشریعى، راه سعادت و قرب به خداوند را به رهجویان مى نماید، در باب ولایت تكوینى، مستعد را به كوى یار و غایت مقصود مى رساند و ایصال الى المطلوب مى‏كند، بدیهى است، این گونه هدایت باطنى به مشاهده فیزیك امام (ع) بستگى ندارد، بلكه شرط آن فراهم ساختن زمینه از سوى انسان است، كه در آن صورت امام با ولایت تكوینى خود كه خداوند به او اعطا كرده است، در وجود سالك عاشق تصرف مى‏كند، و او را به مقصود مى‏رساند. 
7 امام (ع) بر توجه كلى و عام كه به عموم حق جویان و شیعیان دارد، از افراد خاصى نیز در شرایط ویژه‏اى دستگیرى كرده و مشكلات آنان را حل نموده است، كه نمونه‏هاى بسیارى از آن در گزارش‏هاى معتبر آمده است. و چه بسیار مواردى نیز كه گزارش نشده و كسى از آن آگاهى ندارد. 
8 نمونه دیگر از هدایت و رهبرى فكرى و معنوى شیعه توسط امام عصر (عج) در عصر غیبت، رهبرى آنان از طریق عالمان و مجتهدان وارسته شیعه است. عالمان پرهیزگار شیعه به نیابت از امام عصر (عج) به پاسخگویى مسایل عقیدتى و شرعى شیعیان مى‏پردازند، و راه دیانت و معنویت را به آنان نشان مى‏دهند. این روش، به عصر غیبت اختصاص ندارد و امامان دیگر در عصر حضور نیز شیعیان را به رجوع به عالمان مورد وثوق خود تشویق و توصیه مى‏كردند. و این گونه نبود كه همه افراد به صورت مستقیم به امام معصوم (ع) رجوع كنند و احكام دین را به صورت بى‏واسطه از او دریافت نمایند. 
9 ولایت فقیه كه در عصر غیبت زعامت سیاسى شیعه را بر عهده دارد، جلوه دیگرى از رهبرى امام غایب (عج) در عرصه حیات سیاسى جامعه شیعى است كه به واسطه فقیه پارسا و با كفایت انجام مى‏شود، بنابراین، اگر چه امام معصوم (ع) به طور مستقیم رهبرى سیاسى جامعه اسلامى را در دست ندارد، اما این امر مهم را مهمل رها نكرده و براى آن چاره‏اندیشى كرده است. 
بنابراین، اگر چه لطف امامت در عصر غیبت به صورت كامل تحقق نیافته است، اما آثار وجودى و هدایتى امام غایب (عج) به قدرى فراوان است، كه هر انسان منصفى را به اذعان به این حقیقت فرا مى‏خواند كه آن را بهترین گزینه در مقایسه با دیدگاه امامت و خلافت اهل سنت بشناسد. تا چه رسد به دیدگاه‏هاى مكاتب غیر اسلامى یا غیر الهى، پس خردمندانه است كه بگوییم: 
(وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منّا وجودش لطف و تصرفش در امور لطفى دیگر است و علت غیبتش از ماست) 
مطلب دوم: این است كه حقیقت آنگونه كه در فرض سوال آمده (در صدر اسلام و بقیه دوران یك یا چند معصوم حضور داشتند كه در مردم كنارشان از آنها فیض برده اند) نبوده است. زیرا آنچه كه از شواهد تاریخى به دست مارسیده این است كه به خاطر ظلم و ستم حكومت هاى جائر و عدم یارى و هم راهى مردم با ائمه (ع) از امام ششم كم كم ارتباط مردم با امامان محدود شده ودر زمان امام نهم و دهم و یازدهم به اوج خود رسید، به گونه اى كه امام یازدهم (ع) در میان لشكرى از سر بازان محصور بوده و عسكرى لقب گرفته است. آرى اینگونه نبوده كه مردم به راحتى به امامشان دست رسى داشته باشند، در روایات آمده كه یكى از اصحاب براى اینكه بتواند دور از چشم و مامورین با امام ملاقات كند طبقى میوه روى سر گزارده و به عنوان میوه فروش دوره گرد مدتى را میوه فروشى كرده بود بعد كم كم به منزل امام نزدیك شده است، خادم حضرت به بهانه خرید میوه اورا داخل منزل برده و اینگونه توانسته به محظر امام شرفیاب گردد. ازاین نمونه ها فراوان در كتب تاریخى شیعه وجود دارد. 
مطلب سوم: كه نكته مهمى است این مى باشد كه اگر آنچه كه در باره علل غیبت امام زمان ع ذكر شده را مطالعه كنیم بر ما محرز مى شود كه علت غیبت امام عصر (ع)، خود ما مردم هستیم. لذا اگر بى عدالتى اى هست بر عهده خوده ما بوده و منسوب به خداوند نیست. 
در ذیل علل غیبت امام زمان را به اختصار نام میبریم: 
صدوق علیه الرحمه در كتاب «علل الشرائع» بسند خود از حضرت صادق علیه السّلام نقل میكند كه پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: 
«آن جوان ناچار میباید غائب شود. عرض كردند: یا رسول اللَّه براى چه غیبت میكند؟ فرمود: میترسد او را بكشند» 
نیز در علل الشرائع از مروان انبارى روایت نموده كه گفت: نامه‏اى از امام محمد باقر (ع) رسید كه نوشته بود: «وقتى خداوند همسایگى با مردمى را براى ما ناخوش دانست، ما را از میان آنها بیرون میبرد» 
نیز در كمال الدین و علل الشرائع از زراره نقل كرده كه گفت: از امام محمد باقر شنیدم میفرمود: «پسر بچه ما پیش از ظهورش غیبتى دارد. گفتم: براى چه غیبت میكند؟ فرمود: میترسد و با دست بشكم خود اشاره نمود، یعنى میترسد او را بكشند» این روایت در كمال الدین و كافى نیز بدو طریق دیگر از زراره نقل شده است. 
قطب الدین راوندى از كلینى و او از اسحاق بن یعقوب نقل میكند كه این مطلب از ناحیه مقدسه امام زمان بوسیله محمد بن عثمان وارد شد: «و اما علت غیبت كه واقع‏شده، خداوند میفرماید: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ اى كسانى كه ایمان آورده‏اید سؤال نكنید از چیزهائى كه اگر براى شما ظاهر گردد، شما را متأثر سازد هر یك از پدران من ناچار از آن بودند كه بیعت با ظالم زمان خود را بگردن بگیرند، ولى من موقعى ظهور میكنم كه بیعت هیچ یك از ستمگران را بگردن نگرفته- ام، و اما چگونگى انتفاعى كه مردم در غیبت من از وجودم میبرند مانند استفاده از آفتاب است كه ابر آن را از نظرها مستور ساخته است. 
وجود من امان مردم روى زمین است چنان كه ستارگان امان اهل آسمان است. پس درهاى سؤال را از چیزى كه سودى بحال شما ندارد ببندید، و براى فهم چیزى كه تكلیف بآن ندارید، خود را ناراحت نكنید و براى تعجیل در فرج امام زمان علیه السّلام زیاد دعا نمائید كه آزادى شما باین است و السلام علیك یا اسحاق بن یعقوب و على من اتبع الهدى» (مهدى موعود- ترجمه جلد سیزدهم بحار متن 846 باب بیست و پنجم) 
سخن پایانى: 
از همه ى اینها كه بگذریم در هیچ زمانى مردم به اندازه ى ما از هدایتهاى الهى برخوردار نبوده اند. چون تا زمان غیبت كبرى مردم تنها به بخش اندكى از روایات اهل بیت (ع) دسترسى داشتند ولى در آغاز غیبت كبرى روایات اهل بیت (ع) یكجا جمع و اختیار شیعه قرار گرفت. مگر ما از معصوم چه انتظارى داریم؟ جز اینكه سخنانشان را بشنویم و عمل كنیم؟ پس ما امروز بیش از مردم زمان حضور امام از این سخنان اطّلاع داریم. ما حتّى از مردم آغاز غیبت كبرى نیز پر بهره تر هستیم چون آنها فقط روایات را داشتند امّا در این مدّت حدوداً هزار ساله، علما در شرح و بسط این روایات نیز كوشیده اند و احكام و اخلاق و حكمت و عرفان اهل بیت (ع) را استخراج و تدوین كرده اند. لذا ما امروز بر سر سفره اى با موادّ خام ننشسته ایم بلكه علماى اسلام تحت حمایتهاى غیبى امام زمان (عج) این موادّ را پخته و در اختیار ما گذاشته اند. 
علّت اصلى غیبت حضرت نیز آن بوده كه دیگر حرفى براى گفتن نبوده یعنى هر چه هدایت براى بشر زمان غیبت لازم بوده در روایات موجود است. حقیقت نیز همین است كه امروز بیش از نود درصد روایات ما معطّل مانده است یعنى ما تاكنون فقط از ده درصد روایات استفاده علمى كرده ایم. پس اگر كسى همین الآن نیز خدمت امام زمان (عج) رسیده و از حضرت سوالى هدایتى بكند، پاسخ جدیدى نخواهد شنید بلكه حضرت وى را به روایات موجود ارجاع مى دهند. این روند خواهد بود تا زمانى كه بشر به هدایتى جدید محتاج گردد هدایتى كه نتوان با روش اجتهادى از متن آیات و روایات استخراج نمود. آن موقع است كه ظهور امام معصوم الزامى خواهد بود و خداوند از باب وجوب لطف، امام را ظاهر خواهد ساخت. البته قبل از آن نیز امكان ظهور وجود دارد چرا كه سبقت در لطف، خود لطفى دیگر است. 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


موضوعات
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات